تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی

مواجهه با قوانین سختگیرانه زیست محیطی، مشکلات ناشی از کمبود منابع آب طی پروسه تولید، زیان مالی ناشی از عدم بازیابی مواد شیمیایی با ارزش و مشکلات ناشی از بو و آلودگی های بصری، تنها بخشی از دغدغه صاحبان صنایع در خصوص فاضلاب تولید شده در کارخانجات، و تصفیه فاضلاب صنعتی است. تصفیه هوشمند آویسا طیف وسیعی از راه حل …

پکیج تصفیه فاضلاب SBR

راکتور ناپیوسته متوالی یا تصفیه فاضلاب SBR نوعی فرآیند لجن فعال برای تصفیه پساب می باشد. راکتورهای تصفیه فاضلاب SBR توانایی تصفیه پساب هایی نظیر فاضلاب شهری، خروجی هاضم های بی هوازی و … را دارا می باشند. اکسیژن به صورت حبابهایی از درون مخلوط فاضلاب و لجن فعال به منظور کاهش مواد آلی (اکسیژن خواهی بیوشیمیایی BOD و اکسیژن …

پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب به نوعی از سیستم های تصفیه فاضلاب اطلاق می گردد که تمامی واحدها و تجهیزات، مجتمع در یک پکیج به صورت پیش ساخته اجرا می گردد. این پکیج ها بر حسب متریال به سه دسته تقسیم می گردد: ۱- فلزی با پوشش اپوکسی ۲- پلی اتیلنی ۳- کامپوزیتی   قیمت پکیج تصفیه فاضلاب آنالیز قیمت پکیج تصفیه …

راکتور بیولوژیکی غشایی

MBR راکتور بیولوژیکی غشایی راکتور بیولوژیکی ممبرانی یا MBR ترکیبی از یک فرآیند غشایی مانند میکروفیلتراسیون MF یاالترافیلتراسیون UF با یک راکتور رشد معلق بوده که امروزه به طور گسترده ای در تصفیه پساب های شهری و صنعتی مورد استفاده می گیرد. MBRها دارای ابعاد متفاوتی بوده و حتی می توانند فرآیند تصفیه فاضلاب را برای جمیعت معادل ۸۰۰۰۰ نفر(۴۸ …

تصفیه فاضلاب بیمارستانی

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی بیمارستان ها همواره مقادیر قابل توجهی مواد، عوامل شیمیایی و میکروبی را به فاضلاب خود تخلیه می کنند. معضل وجود مواد شیمیایی برای فاضلاب بیمارستانی ناشی از عوامل متعددی مانند آنتی بیوتیک، ضد عفونی کننده، مواد حاجب و دارویی گوناگون میباشد. اکثر ترکیبات شیمیایی موجود در فاضلاب های بیمارستانی درمقابل فرآیندهای معمول و متداول تصفیه مقاوم …