پکیج RO

پکیج RO – تصفیه آب اسمز معکوس

اسمز معکوس (REVERSE OSMOSIS) که تحت عنوان پکیج RO در بازار شناخته می شود، فرآیندی غشایی با راندمان بالا، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است که به طور گسترده ای در مراکز مختلف صنعتی، تجاری و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. تصفیه هوشمند آویسا با بهره گیری از متدهای آزمایشگاهی و آماری و همچنین تجربیات خود اقدام به بهینه …